Privacy

Electra respecteert de privacy van alle bezoekers en gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door Electra gebruikt voor: 

    •       de uitvoering van de overeenkomst door de Electra; 

    •       het bijhouden van de bestelhistorie door Electra, zodat aanbiedingen nog beter afgestemd kunnen worden op de wensen en behoefte van onze klanten; 

    •       het per nieuwsbrief door Electra toesturen van informatie over nieuwe ontwikkelingen en producten van Electra die voor u interessant zouden kunnen zijn, als u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. 

Op de website van Electra wordt gebruik gemaakt van cookies. Het doel hiervan is het vergemakkelijken van het gebruik van de website en het verzamelen van statistische gegevens die niet tot personen herleidbaar zijn. 

Electra zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking. 

Electra zal uw persoonsgegevens zoals adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer niet aan derden verstrekken, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling te kunnen afronden en voor het uitvoeren van een evt (bezorg)service.

 

Als u de nieuwsbrief van Electra niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken via www.electrabreda.nl of u afmelden door de afmeld link aan te klikken in de nieuwsbrief die u heeft ontvangen. 

 

Daarnaast kunt u via info@electrabreda.nl altijd een opgave vragen van uw persoonsgegevens, zoals die verwerkt worden. U kunt desgewenst uw persoonsgegevens laten corrigeren door Electra door een mail te sturen naar info@electrabreda.nl met daarin de correcties die u wilt.